پروژه‌های ترکیه

ترکیه، همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگری و اقامت در دنیا بوده است و به ویژه در این روزها که قوانین مرتبط با اخذ اقامت و تابعیت در این کشور بهبود یافته، سرمایه گذاری در ترکیه به یکی از ترفندهای روزمره زندگی بسیاری از سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا و به خصوص ایرانیان تبدیل شده است.