در باره ما

شرکت ویتریول بخشی از شرکت هلدینگ سرمایه گذاری بزرگ نورال میباشد که با سابقه ای درخشان در زمینه های تجاری مختلف در کشورهای مختلف مشغول فعالیت میباشد.

تماس با ما

info@vitriolinvestment.org

قبرس شمالی ، ماگوسا خوابگاه نورال .

۵۹ ۱۳ ۸۳۹ ۵۴۸ ۹۰+

شبکه های اجتماعی

ویترول ،نقطه تحقق آرزوها