کارشناسی ارشد NEU

لیست رشته های کارشناسی ارشد و شهریه ها

نام رشته

Program

زبان

کارشناسی ارشد با پایان نامه

کارشناسی ارشد بدون پایان نامه

سم شناسی وشیمی جرم شناسی

Criminal Chemistry and Toxicology*

ترکی

روانشناسی جرم شناسی

Criminal Psychology*

ترکی

معماری

Architecture

انگلیسی

معماری

Architecture*

ترکی

مهندسی بیوپزشکی

Biomedical Engineering

انگلیسی

شیمی

Chemistry

انگلیسی

مهندسی عمران

Civil Engineering

انگلیسی

مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering

انگلیسی

سیستم اطلاعات کامپیوتر

Computer Information Systems

انگلیسی

مدیریت سازه

Construction Management

انگلیسی

مهندسی الکترونیک

Electrical and Electronic Engineering

انگلیسی

مهندسی محیطی

Environmental Engineering

انگلیسی

مهندسی مواد غذایی

Food Engineering

انگلیسی

طراحی داخلی

Interior Design

انگلیسی

مهندسی سیستم اطلاعات

Information Systems Engineering

انگلیسی

معماری منظر

Landscape  Architecture

انگلیسی

معماری منظر

Landscape  Architecture*

ترکی

ریاضی

Mathematics

انگلیسی

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

انگلیسی

مهندسی مکاترونیک

Mechatronics Engineering

انگلیسی

مهندسی نفت و گازهای طبیعی

Petroleum and Natural Gas Engineering

انگلیسی

مهندسی نرم افزار

Software Engineering

انگلیسی

حقوق

Arabic Law

عربی

زبان عربی

Arabic Language and Rhetoric

عربی

هنر و طراحی

Art and Design*

ترکی

بانکداری

Banking and Accounting

انگلیسی

بانکداری

Banking and Accounting (AR)

عربی

بانکداری و مالیات

Banking and Finance

انگلیسی

بانکداری و مالیات

Banking and Finance (AR)

عربی

بانکداری و مالیات

Banking and Finance (KSA)

عربی

مدیرت بازرگانی

Business Administration

انگلیسی

مدیریت بازرگانی

Business Administration (AR)

عربی

مدیریت بازرگانی

Business Administration (KSA)

عربی

روانشناسی بالینی

Clinical Psychology*

ترکی

نمایش پردازی

Dramaturgy*

ترکی

اقتصاد

Economics

انگلیسی

اقتصاد

Economics(AR)

عربی

زبان و ادبیات انگلیسی

English Language and Literature

انگلیسی

روابط اتحادیه اروپا

European Union Relations

انگلیسی

روابط اتحادیه اروپا

European Union Relations (AR)

عربی

هنرهای زیبا و طراحی

Fine Arts and Design*

ترکی

روانشناسی عمومی

General Psychology

انگلیسی

روانشناسی عمومی

General Psychology*

ترکی

روانشناسی عمومی

General Psychology (AR)

عربی

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management*

ترکی

مدیریت نوآوری و اطلاعات

Innovation and Knowledge Management

انگلیسی

بازرگانی بین المللی

International Business

انگلیسی

حقوق بین المللی

International Law

انگلیسی

روابط بین المللی

International Relations

انگلیسی

روابط عمومی

International Relations (AR)

عربی

حقوق دریایی

Maritime Law*

ترکی

بازاریابی

Marketing

انگلیسی

مطالعات رسانه و ارتباطات

Media and Communication Studies*

ترکی

حقوق خصوص

Private Law*

ترکی

حقوق خصوصی

Private Law (AR)

عربی

حقوق عمومی

Public Law*

ترکی

عقوق عمومی

Public Law (AR)

عربی

مطالعات امنیتی

Security Studies*

ترکی

مطالعات امنیتی

Security Studies (AR)

عربی

علوم سیاسی

Political Sciences

انگلیسی

علوم سیاسی و روابط عمومی

Political Sciences and International Relations

انگلیسی

علوم سیاسی و روابط عمومی

Political Sciences and International Relations (AR)

عربی

مدیریت گردشگری

Tourism Management

انگلیسی

زبان و ادبیات ترکی

Turkish Language and Literature*

ترکی

مدیریت درمانی

Health Institutions Administration*

ترکی

مامایی

Midwifery*

ترکی

تغذیه و رژیم غذایی

Nutrition and Dietetics*

ترکی

فیزیوتراپی و توانبخشی

Physiotherapy and Rehabilitation*

ترکی

فیزیوتراپی و توانبخشی

Physical Therapy and Rehabilitation*

ترکی

مدیریت درمانی

Health Institutions Administration*

ترکی

آموزش هنر وصنایع دستی

Arts and Crafts Teaching*

ترکی و انگلیسی

آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی

Computer Education and Instructional Technology

انگلیسی

آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی

Computer Education and Instructional Technology*

ترکی

تحصیلات  نمایشنامه

Creative Drama in Education*

ترکی

مدیریت آموزشی و نظارت

Educational Administration Supervision

ترکی

مدیریت آموزشی و نظارت

Educational Administration Supervision*

انگلیسی

مدیریت آموزشی، نظارت و برنامه ریزی و اقتصاد

Educational Administration Supervision Economics and Planning

انگلیسی

مدیریت آموزشی، نظارت و برنامه ریزی و اقتصاد

Educational Administration Supervision Economics and Planning*

ترکی

برنامه ریزی آموزشی و مدیریت

Educational Programs and Instruction

انگلیسی

برنامه ریزی آموزشی و مدیریت

Educational Programs and Instruction*

ترکی

آموزش زبان انگلیسی

English Language Teaching

انگلیسی

تدریس زبان انگلیسی

English Language Education

انگلیسی

آموزش و مدیریت محیط زیست

Environmental Education

انگلیسی

آموزش و مدیریت محیط زیست

Environmental Education*

ترکی

آموزش فولکلور

Folklore Education *

ترکی

آموزش جغرافیا

Geography Education*

ترکی

روانشناسی مشاوره و راهنمایی

Guidance and Psychological Counselling

انگلیسی

روانشناسی مشاوره و راهنمایی

Guidance and Psychological Counselling*

ترکی

آموزش تاریخ

History Education

انگلیسی

آموزش تاریخ

History Education*

ترکی

آموزش منابع انسانی در تکامل

Human Resources Development in Education

انگلیسی

آموزش منابع انسانی در تکامل

Human Resources Development in Education*

ترکی

آموزش ریاضی

Mathematics Education

انگلیسی

آموزش ریاضی

Mathematics Education*

ترکی

اندازه گیری و ارزیابی در آموزش و پرورش

Measurement and Evaluation in Education*

ترکی

آموزش موسیقی

Music Education*

ترکی

تاریخ امپراطوری عثمانی

Ottoman Palaeography and Archiving*

ترکی

آموزش پیش دبستانی

Pre-School Education*

ترکی

آموزش علوم

Science Teaching*

ترکی

آموزش استثنایی

Special Education

انگلیسی

آموزش استثنایی

Special Education*

ترکی

آموزش ترکی

Turkish Education*

ترکی

شهریه هر ترم 1030 یورو با اعمال 25% بورسیه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.