رشته دامپزشکی NEU

این دانشکده دارای پنج بخش می باشد:

·  دانشکده علوم درمانگاهی

·  دانشکده بهداشت و صنایع غذایی

·  دانشکده علوم پایه

·  دانشکده علوم بالینی

·  دانشکده روش تربیت و تغذیه و رام کردن  حیوانات 

  • رشته دامپزشکی در قبرس شمالی از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشگاه خاور نزدیک در زمینه دامپزشکی جزو برترین دانشگاه های منطقه می باشد و امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری به زبان ترکی و انگلیسی در رشته های زیر وجود دارد:

نام رشته

Program

زبان

کارشناسی ارشد با پایان نامه

کارشناسی ارشد بدون پایان نامه

دکتری تغذیه

علوم تغذیه و بیماری های سوء تغذیه

Animal Nutrition and Nutritional Diseases

انگلیسی

فناوری بهداشت مواد غذایی

Food Hygiene and Technology

انگلیسی

مامایی و زایمان

Obstetrics and Gynaecology

انگلیسی

میکروب شناسی دام

Veterinery Microbiology

انگلیسی

دامپزشکی داخلی

Veterinary Internal Medicine

انگلیسی

* شهریه دامپزشکی در مقطع دکتری حرفه ای و به زبان های ترکی و انگلیسی سالانه 4715 یورو می باشد

دکترای دامپزشکی در مقطع دکترا  Veterinary Medicine   Ph.D

شهریه از ترم اول تا ترم سوم به ازای هر ترم 3000 یورو 

شهریه از ترم چهار تا ترم هشت به ازای هر ترم  1400 یورو

شهریه ترم نهم رایگان

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم به ازای هر ترم 1250 یورو

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه