دانشگاه NEU

دانشگاه خاور نزدیک (Near East University) در شهر نیکوزیا در سال ۱۹۸۸ افتتاح شده‌است.

زبان تحصیل در این دانشگاه ترکی و انگلیسی است. این دانشگاه در محیطی وسیع و به صورت مجتمع دانشگاهی پیشرفته و در عین حال در حال توسعه ایجاد شده است، دارای مدارس عالی، انستیتوها، آزمایشگاهها، کارگاههای عملیاتی، مراکز فرهنگی و کتابخانه های مجهز، خوابگاههای متنوع، محیطهای ورزشی روباز و سر پوشیده و استخرهای شنای المپیک، و سایر امکانات تفریحی و آموزشی و تأسیسات ورزشی دیگر می باشد. در دانشگاه خاور نزدیک علاوه بر امکانات یاد شده، مرکز تحقیقات و پژوهش بسیار مجهزی نیز وجود دارد که در سطح جهانی شناخته شده بوده و همکاریهای نزدیکی با مراکز تحقیقاتی فنی و مهندسی و پزشکی دانشگاهها و موسسات اروپایی و آمریکایی دارد.

‌‌‌

دانشکده‌ها:

دانشکده علوم پایه

دانشکده پزشکی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده مطالعات دریایی

دانشکده معماری

دانشکده حقوق

دانشکده ارتباطات

دانشکده هنر

دانشکده آموزش و پرورش آتاترک

دانشکده طراحی هنرهای زیبا

دانشکده هتلداری و مدیریت گردشگری

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده داروسازی

دانشکده دامپزشکی

دانشکده بهداشت و درمان

‌‌‌‌‌‌‌‌این دانشگاه عضو بسیاری از انجمن های بین المللی مانند EUA،IAU،FUIW،UK NARIC است.

Memberships and Accreditations

EUA – European University Association

Memberships and Accreditations

IAU – International Association of Universities

Memberships and Accreditations

FUIW -Federation of the Universities of the Islamic World

Memberships and Accreditations