سامانه ی ثبت اطلاعات خودرو در قبرس شمالی

سپتامبر 30, 2022
0 نظر

Kayit Application

وزارت حمل و نقل قبرس شمالی اپلیکیشن جدیدی را با نام “سیستم ثبت اطلاعات خودرو کاییت” راه اندازی کرده است که صاحبان وسایل نقلیه را در جریان اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده خودروی آنها در اداره ی ثبت، مدارک بازرسی آن و مجوز های صادر شده قرار می دهد. مرکز ثبت اطلاعات خودرو با ارسال یک پیامک به شماره همراه مالکان خودرو در قبرس شمالی از آنها خواست که نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعات مربوط به پلاک ماشین خود را به ۱۳۰۰ ارسال کنند تا اطلاعات خودرو و معاملات مربوط به آن در این سیستم متمرکز ثبت شود

پیام بگذارید