حداقل دستمزد: خالص ۸۶۰۰ لیر

جولای 8, 2022
0 نظر

میزان حداقل حقوق در قبرس شمالی توسط کمیسیون مربوطه تعیین می شود. این کمیسیون ۷ نفره متشکل از ۳ نماینده از سوی دولت، دو نماینده از سوی کارگران و کارکنان و ۲ نماینده از سوی کارفرمایان است. در جلسه آخر این کمیسیون، پس از ارائه نظرات طرفین، رای گیری انجام شده و میزان حداقل دستمزد مشخص شد. به گفته حسن تاچوی، وزیر کار قبرس شمالی، حداقل دستمزد جدید، بطور ناخالص ۹۸۸۵ لیر و ۸۶۰۰ لیر به صورت خالص تعیین شده است. ریز حداقل دستمزد ناخالص به شرح زیر است: هر ساعت: ۵۷.۰۲ لیر هر روز: ۴۲۶.۲۳ لیر هر هفته: ۲۲۸۱.۱۵ لیر هر ماه: ۹۸۸۵ لیر (ناخالص) و ۸۶۰۰ لیر (خالص)

پیام بگذارید