راه اندازی اتوبوس دریایی

می 27, 2022
0 نظر

اولین سفر با اتوبوس دریایی هفته گذشته بین هاتای و گیرنه انجام شد.

مسافران اولین سفر کشتی دو بدنه شامل لوتفو ساواش شهردار هاتای ، تعدادی از معاونان ، شهرداران، اعضای شورای شهر، رؤسا، پیشکسوتان قبرس، تجار، گروه کر تمدن هاتای و اعضای مطبوعات بودند.
شهردار گیرنه ، اعضای مجمع شهرداری و کارکنان از مسافران اتوبوس دریایی در بندر گردشگری گیرنه با گل استقبال کردند.

شهردار شهرداری هاتای با بیان اینکه این خط دریایی برای اهداف گردشگری، تجاری و آموزشی ایجاد شده است، گفت: برنامه ریزی شده است که هر هفته دو سفر انجام شود، اما این تعداد می تواند به سه سفر افزایش یابد.

شهردار گیرنه نیز اشاره کرد که خدمات اتوبوس دریایی بین هاتای و گیرنه شروع خوبی بود و اعتقاد دارد که این سفرها باعث تقویت روابط موجود بین دو شهر و مردم آنها خواهد شد.

مدت زمان این سفر دریایی ۵ ساعت بوده و بها بلیط آن برای دانشجویان ۵۰۰ لیر و افراد عادي ۷۵۰ لیر میباشد.

پیام بگذارید