پرواز مجدد از انگلیس به ارجان

می 26, 2022
0 Comments

یکی از سیاستمداران بلند پایه انگلیس به نام لرد جان شارکی در سخنرانی چند روز پیش اعلام کرد: مردم قبرس شمالی ناخواسته از جامعه جهانی طرد شده اند. پس از ۵۰ سال مذاکره تلاش برای اتحاد شکست خورده است. رهبران قبرس شمالی اینک راه حل دو کشور مستقل را ارایه داده اند. اکنون زمان آن رسیده است که با ایجاد خط پروازی مستقیم از انگلستان به ارجان به اقتصاد قبرس شمالی کمک کنیم.

Leave a Comment